ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De dienstverleners van het bedrijf SRL Vertuoza, gevestigd te 1402 Thisnes, Rue Louis Braille 16, hechten veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens van hun contacten, klanten en de website Vertuoza, en garanderen hun vertrouwelijkheid. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming implementeert Vertuoza passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

WELKE GEGEVENS BETREFT HET?

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die betrekking heeft op een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen variëren (naam, voornaam, contactgegevens, bankrekeningnummer, adres, afbeeldingen/foto’s, e-mailadres, wachtwoord voor het beheer van de website) en de betrokken personen hebben hun toestemming gegeven voor het gebruik ervan.

De persoonsgegevens die door Vertuoza worden verzameld en verwerkt, komen van zowel voormalige als huidige klanten, via het contactformulier en via sociale media.

DOEL EN BEWARINGSDUUR VAN DE GEGEVENS

Het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens door Vertuoza is:

  • Klanten op de hoogte houden van eventuele promoties.
  • Het versturen van de nieuwsbrief of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van Vertuoza.
  • Het opvolgen van offertes of andere verzoeken van klanten.
  • Het uitvoeren van tevredenheidsstatistieken om ervoor te zorgen dat Vertuoza de klant blijft voldoen.
  • Het versturen van wensen voor de feestdagen.

Persoonsgegevens worden bewaard in onze database gedurende een periode van 36 maanden. Daarna worden persoonsgegevens zonder toestemming verwijderd bij het bijwerken van de database.

Zonder uw toestemming en persoonsgegevens kan Vertuoza niet evolueren en aan uw behoeften voldoen met als doel u de beste service te bieden.

ONDERAANNEMERS

Als onderaannemer verbindt Vertuoza zich ertoe de instructies te respecteren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien een instructie in strijd is met de geldende wetgeving, verbindt Vertuoza zich ertoe de betrokken klant te informeren.

Op dit moment maakt Vertuoza gebruik van de volgende onderaannemers:

  • TeamLeader
  • WordPress
  • ActiveCampaign
  • Recruitee
  • Hubspot

In de mate van het mogelijke zal Vertuoza haar klanten helpen om aan hun verplichtingen te voldoen, met name het reageren op verzoeken met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen. Aan de andere kant verbindt de klant zich ertoe om de benodigde gegevens tijdig en tijdens de verwerking te verstrekken. In overeenstemming met de nieuwe regelgeving verbindt de klant zich ertoe om de nodige informatie te verstrekken aan de betrokkenen bij de verwerking van gegevens.

WELKE RECHTEN HEEFT DE VERZOEKER?

Personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken bepaalde acties uit te voeren met betrekking tot hun informatie. U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. In sommige gevallen is het mogelijk om een overzicht te vragen van de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart. U kunt een verzoek per gewone post sturen naar Vertuoza of per e-mail. Indien u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart, hebben we een officieel bewijs van uw adres nodig.

Indien van toepassing kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: rue de la Presse 35, 1000 Brussel of op de website www.privacycommission.be.

Wij zijn toegewijd aan transparantie in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.