Optimaliseer de winstgevendheid van jouw bouwbedrijf | Vertuoza
Winstgevendheid

Optimaliseer de winstgevendheid van jouw bouwbedrijf: een praktische gids

Zeg vaarwel tegen intuïties en omarm een effectieve techniek om jouw cijfers te analyseren. Ontdek hoe je de controle over de winstgevendheid van jouw bouwonderneming kunt vergroten.
08
/
02
/
2024

Wil je de winstgevendheid van jouw bouwbedrijf beheersen? In dit artikel ontdek je alle essentiële sleutels die je in staat zullen stellen om de beste beslissingen te nemen op het gebied van groei, offertebeheer en bedrijfsbeheer van jouw bouwonderneming.

De verschillende uitgaven verbonden aan jouw bouwactiviteit

Laten we beginnen bij het begin: de uitgaven!

Neem het voorbeeld van een bouwbedrijf dat een omzet van 400.000 euro realiseert. Van deze 400.000 euro bedragen de jaarlijkse uitgaven 375.000 euro.  Er blijft dus een winst over van 25.000 euro, wat overeenkomt met 6% van de omzet.

We onderscheiden twee soorten uitgaven:

  1. Vaste kosten: deze kosten dienen te worden betaald ongeacht de werkzaamheden. Denk hierbij aan zaken als de accountant, verzekeringen, huur, lease van voertuigen, software zoals Vertuoza, en salarissen gerelateerd aan kantoorwerkzaamheden, zoals secretaresses, calculators, en projectmanagers. Of je nu 1 of 20 bouwprojecten hebt lopen, deze kosten moeten gedekt worden. Laten we ook de salarissen voor administratieve functies niet vergeten.
  2. Variabele kosten: dit zijn de kosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van bouwprojecten, zoals materialen, onderaannemers en arbeidskrachten.

Laten we uitgaan van een jaarlijkse uitgave van 375.000 euro.

Stel je nu voor dat de vaste kosten 100.000 euro bedragen van de totale omzet van 400.000 euro. Met andere woorden, 25%.

💡 Tot nu toe hebben we twee belangrijke cijfers: een winstpercentage van 6% en vaste kosten die 25% van de omzet vertegenwoordigen. Gebruik deze inzichten om je bedrijfsprocessen te optimaliseren en vergroot zo je winstgevendheid.

Optimalisatie van bouwoffertes

Je krijgt deze cijfers meestal aan het einde van het jaar van je boekhouder. Vaak geeft hij dan advies om bepaalde zaken te verbeteren. Jammer genoeg kunnen zijn aanbevelingen soms wat vaag zijn.

Dus, hoe kun je concreet de financiële situatie en winstgevendheid van je bouwbedrijf verbeteren?

Laten we even een bredere kijk nemen. Je hebt al je bouwprojecten met goedgekeurde offertes. Hierin staan verschillende items en regels. Dit is waar het allemaal gebeurt.

Waarom? Hoe beter je je marge en vaste kosten beheert in de regels van je offertes, hoe beter deze zullen zijn. Hoe beter je deze aspecten beheert, hoe rendabeler je projecten zullen zijn en hoe meer winst je bedrijf zal genereren.

Bouwoffertes opvolgen

Bouwoffertes opvolgen is cruciaal voor bouwprofessionals. Het versturen van een offerte markeert slechts het begin van het verkoopproces. Om kansen niet te laten liggen, is het cruciaal om effectieve opvolgingstechnieken te gebruiken. Wil je meer weten over hoe je dit het beste aanpakt? Ontdek in ons artikel "Bouwoffertes opvolgen: 4 effectieve technieken" waardevolle inzichten en tips voor meer succes.

Een kostenraming  voorbeeld

👉 Laten we een ander voorbeeld onder de loep nemen:

Een ondernemer wil een kostenraming maken voor de bouw van een muur, op basis van 25% vaste kosten en 6% winst.

Eerst berekent hij de kosten van 10 blokken à 2 euro, wat neerkomt op 20 euro. Daar voegt hij de arbeidsuren aan toe, geprijsd op 40 euro per uur, wat in totaal 400 euro is. Zo komt de volledige kostenraming op inkoopprijs neer op 420 euro.

Op dit bedrag voegt hij de vaste kosten (25%) en de te behalen winst (6%) toe. Hierdoor komt het totaal op 556 euro. Er is dus 31% toegevoegd aan de inkoopprijs om een marge te creëren en aan het einde van het jaar de beoogde 6% winst te behalen.

Prijsstelling met wijsheid

Deze analyse biedt helder en transparant inzicht in verschillende scenario's. Zo besef je bijvoorbeeld dat een korting van 10% aan je klant in dit geval niet haalbaar is, omdat dit de vaste kosten zou aantasten.

Let dus goed op wanneer je kortingen geeft als je geen duidelijk beeld hebt van je vaste kosten en de gegenereerde winsten. Anders kan de korting leiden tot negatieve winsten, zelfs tot faillissement.

Dit benadrukt het belang van het kunnen zeggen van "nee" als ondernemer in de bouwsector. Aarzel niet om dit denkproces aan je klanten uit te leggen, zodat ze begrijpen waarom je geen korting kunt geven op de offerte.

Strategieën voor winstverhoging

Om de financiële situatie te verbeteren, is het eerste en belangrijkste om er helder zicht op te hebben en het te begrijpen.

Dit is absoluut een vraag die veel ondernemers bezighoudt. Er zijn twee manieren om de winst van jouw bouwbedrijf te vergroten:

1. Door je verkoopprijzen te verhogen:

Het verhogen van je diensten en het toevoegen van kleine percentages, of bijvoorbeeld een elektrische aansluiting iets duurder verkopen, kan een aanzienlijke impact hebben aan het einde van het jaar, zonder het risico te lopen dat klanten je offertes niet ondertekenen. Alles draait dus om het correct bepalen van je offerteprijzen!

2. Door je vaste kosten te verminderen:

Als jouw situatie of markt het verhogen van je verkoopprijzen onmogelijk maakt, is de enige oplossing het verminderen van je vaste kosten.

Wat betekent "het verminderen van vaste kosten" concreet? In feite komt het neer op onderhandelen! Onderhandel over vergoedingen, verzekeringen, verkrijg een lagere huur, optimaliseer de aankoop van voertuigen, enzovoort.

Optimalisatie en kostenbeheer

Het idee is dus om alles te optimaliseren wat geoptimaliseerd kan worden!


Als je er twee keer per jaar gewoonte van maakt om dit te doen, tot je vaste kosten met 4% zijn verminderd, terwijl je dezelfde omzet behoudt, behaal je aan het einde van het jaar een winsttoename van 4%. In plaats van €25.000 aan winst, behaal je dan €40.000. Zo blijkt dat zelfs een kleine besparing grote gevolgen kan hebben. Blijf gedurende het hele jaar alert bij het beheer van je vaste kosten! Telkens wanneer je investeert in een kraan, vrachtwagen, magazijn, nieuwe apparatuur, enzovoort, stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen voor je omzet?
  • Zal deze aankoop je in staat stellen om nog meer te verkopen?
  • Wat zijn de gevolgen voor je vaste kosten?
  • Wat zijn de gevolgen voor je winst?

Bij elke investering, stel jezelf dus deze 4 vragen. Blijf doorgaan met wat je doet door je analytisch vermogen voor cijfers te ontwikkelen bij elke beslissing.

Conclusie: streven naar voortdurende verbetering

Om een duidelijk inzicht te krijgen in je persoonlijke situatie, herhaal gerust deze oefening met je eigen cijfers. De ondersteuning van je boekhouder kan hierbij waardevol zijn.

We hopen dat dit artikel je heeft geholpen om een dieper begrip te krijgen van de werking van je bouwbedrijf, waardoor je continu kunt streven naar verbetering!

Vraag je demo aan van de Vertuoza bouwsoftware.

Demo aanvragenDemo aanvragen

Vraag je demo van de Vertuoza bouwsoftware

Demo aanvragenDemo aanvragen